Plastro

L1 Lefel 1
Rhan Amser
14 Ionawr 2022 — 25 Mawrth 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Cyflwynir y cwrs hwn yn rhan amser ac mae'n gofyn presenoldeb o un diwrnod yr wythnos, bydd ein staff profiadol a chymwys yn eich cefnogi a'ch arwain chi i fodloni lefel cymhwysedd y Corff Dyfarnu.

Byddwch yn dysgu sgiliau Plastro hanfodol gan arbenigwyr yn y sector a chewch eich addysgu i ddeall dyluniadau gwaith, mathau o strwythurau, defnyddio gwahanol ddeunyddiau plastro yn ogystal â sut i reoli eich hun ac eraill ar safleoedd adeiladu.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Y prif bynciau a ymdrinnir â nhw yn y cymhwyster hwn yw:

 • Gofynion Iechyd a Diogelwch diweddar. Mae'r rhain yn hanfodol ar gyfer gweithio ar safle adeiladu
 • Mathau o ddeunyddiau plastro, technegau cymhwysiad a chefndiroedd gwahanol
 • Cymhwyso rendrad / bwrdd a sgim
 • Deall dyluniadau gwaith

Addysgu ac Asesu

Bydd dysgwyr ar y rhaglen hon yn derbyn cynllun hyfforddiant a fydd yn cael ei drefnu o'r sgriniad mynediad. Cewch gymorth i ddatblygu'ch sgiliau dwylo a gwybodaeth ddiwydiannol i lefelau'r corff dyfarnu.

I lwyddo yn y cwrs hwn, bydd angen i chi gwblhau'r holl asesiadau ymarferol a damcaniaethol yn llwyddiannus, gwneir yr holl asesiadau i fodloni gofynion y corff dyfarnu.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £30.00

Gofynion mynediad

Nid oes angen profiad mewn adeiladwaith, byddwn yn mesur eich brwdfrydedd ac ymrwymiad yn ystod y cyfweliad

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

14 Ionawr 2022

Dyddiad gorffen

25 Mawrth 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

6 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PLCC1P01
L1

Cymhwyster

City & Guilds Level 1 Award In Construct

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CCTC,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE