Ardystiad Rhwydwaith CompTIA+ (PLA)

L3 Lefel 3
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Ar-lein
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer y rhai sydd eisiau cyflawni gyrfa mewn rhyngweithio. 

Drwy gael ardystiad Rhwydwaith CompTIA+. byddwch yn meddu ar y sgiliau angenrheidiol i nodi problemau a chyflunio a rheoli systemau.
Mae ennill ardystiad CompTIA+ yn dangos gallu rhwydweithio effeithlon ac yn profi i gyflogwyr bod gennych y sgiliau sydd eu hangen i ddylunio, rheoli, a chynnal rhwydweithiau diwifr a rhwydweithiau â gwifrau. Yn ogystal, mae ffocws craidd y cwrs hwn yn ymwneud ag adnabod ac ail-gyflunio rhwydweithio i ddatrys unrhyw broblemau.

Bydd y cwrs hwn yn hynod fuddiol i'r rhai sy’n dymuno gweithio fel Technegydd neu Beiriannydd Maes Rhwydwaith, Arbenigwr Cefnogi Rhwydwaith, neu Ddadansoddwr Rhwydwaith.

*Asesir y cymhwyster hwn drwy arholiad*

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r cwrs hwn yn mynd i’r afael â:

- Cardiau a Cheblau
- Technolegau Rhwydwaith
- Protocolau
- Ymestyn Rhwydweithiau
- TCP/IP
Haenau Cyfathrebu Cleient/Gweinydd
- Dileu Cysylltedd
- Diogelwch Rhwydwaith

Gofynion mynediad

Gan mai cwrs ar-lein yw hwn, bydd angen mynediad i gyfrifiadur/gliniadur gyda rhyngrwyd. 

Mae’n ofynnol i gynrychiolwyr gael rhywfaint o brofiad rhwydweithio.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Rhan Amser

28 awr yr wythnos

Lleoliad

Ar-lein
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

CSTIA3NET
L3

Cymhwyster

CompTIA Network