Hyfforddiant CCNA (Cydymaith Rhwydwaith Ardystiedig Cisco)

L3 Lefel 3
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Ar-lein
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

Yn ystod y cwrs 5 diwrnod dwys hwn, byddwch yn dysgu sut i osod, gweithredu, a chyflunio rhwydwaith IPv4 ac IPv6 sylfaenol ac yn dod yn gyfarwydd â dyfeisiadau rhwydweithio Cisco. Mae CCNA Llwybro a Switsio yn ardystiad cyswllt y mae galw mawr amdano ar gyfer peiriannydd rhwydwaith, gweinyddwr, neu arbenigwr, gan ei fod yn galluogi dilyniant gyrfa ac yn datblygu gwybodaeth sy’n canolbwyntio ar y rhwydwaith.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

- Hanfodion Rhwydwaith

- Mynediad Rhwydwaith

- Cysylltedd IP

- Gwasanaethau IP

- Hanfodion Diogelwch

- Awtomeiddio a Chyfathrebu

*Asesir y cymhwyster hwn drwy arholiad*

Gofynion mynediad

Mae’r ardystiad hwn wedi’i gynllunio ar gyfer unigolion sy’n ceisio derbyn ardystiad Llwybro a Switsio CCNA. Mae'r cwrs hwn hefyd yn addas ar gyfer technegwyr cymorth sy’n ymwneud â gosod, gweithredu a dilysu rhwydweithiau LAN elfennol.

Nid oes unrhyw ragofynion cyn sefyll y cwrs hwn - fodd bynnag, bydd ymgeiswyr yn ffynnu os oes ganddynt lythrennedd cyfrifiadurol sylfaenol a sgiliau Gweithredu Cyfrifiaduron Personol. Gan mai cwrs ar-lein yw hwn, bydd angen mynediad i gyfrifiadur/gliniadur gyda rhyngrwyd.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Rhan Amser

35 awr yr wythnos

Lleoliad

Ar-lein
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

CSCNA1
L3

Cymhwyster

CCNA Training (Cisco Certified Network Associate)