Pensaer Atebion Ardystiedig AWS (Proffesiynol) (PLA)

L3 Lefel 3
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Ar-lein
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

Mae galw mawr am Benseiri Datrysiadau AWS ardystiedig, sy’n gallu darparu arweiniad gweithredol drwy gydol cylch bywyd prosiect, ac sy’n gallu dyfeisio a defnyddio cymwysiadau cadarn, cryf ar dechnolegau AWS. 

Wrth symud i’r cam nesaf ar eich taith AWS, hwn yw’r cwrs i chi os ydych chi’n Bensaer Datrysiadau profiadol sy’n gallu dylunio datrysiadau aml-haen, hybrid a graddfa menter gyda gwasanaethau AWS.

Wedi’i anelu at weithwyr proffesiynol sy’n cyflawni rôl Pensaer Datrysiadau ac sydd ag o leiaf dwy flynedd o brofiad ymarferol o reoli a gweithredu systemau ar AWS. Darllenwch y Gofynion Mynediad.

Mae’r cwrs 4 diwrnod hwn yn rhedeg yn rheolaidd, a bydd cynrychiolwyr yn trefnu dyddiadau dechrau cwrs yn uniongyrchol gyda darparwr y cwrs ar ôl iddynt gael eu cymeradwyo ar gyfer cyllid.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Maes Llafur Proffesiynol Pensaer Datrysiadau AWS:

o Cymhwyso Fframwaith Pensaernïaeth Dda AWS
o Rheoli sawl cyfrif AWS ar gyfer eich sefydliad
o Cysylltu canolfan ddata ar safle â'r Cwmwl AWS
o Trafod goblygiadau bilio cysylltu VPCs aml-ranbarth
o Symud data mawr o ganolfan ddata ar safle i AWS
o Dylunio storfeydd data mawr ar gyfer Cwmwl AWS
o Deall gwahanol ddyluniadau pensaernïol ar gyfer gwefan fawr
o Amddiffyn eich seilwaith rhag ymosodiadau gwrthod gwasanaeth wedi'i ddosbarthu (DDOS)

Addysgu ac asesu

Cynhelir y cwrs 4 diwrnod hwn ar-lein drwy ystafell ddosbarth rithiol, ar benwythnosau Dydd Sadwrn-Sul 9am-6pm. 
Bydd angen cyfrifiadur/gliniadur gyda microffon a chamera arnoch. 

Cynhelir y cwrs ar benwythnosau yn olynol. Bydd oriau astudio ychwanegol, yn eich amser eich hun  

Ar ôl 4x diwrnod o astudio, bydd dysgwyr yn archebu eu harholiadau eu hunain ar adeg sy’n gyfleus iddyn nhw.

Fformat arholiad: aml-ddewis, sawl ateb.

Hyd: 180 munud.

Gofynion mynediad

Mae’r ardystiad hwn wedi’i ddatblygu ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio mewn rôl Pensaer Datrysiadau, gydag o leiaf dwy flynedd o brofiad. Argymhellir bod gennych y wybodaeth a’r cymwyseddau canlynol:

Dwy flynedd neu fwy o brofiad ymarferol yn dylunio a defnyddio pensaernïaeth cwmwl ar AWS.
Y gallu i werthuso gofynion cymhwysiad Cwmwl, a gwneud argymhellion pensaernïol.
Dylunio proses integreiddio a defnyddio barhaus.
Yn gyfarwydd â thempledi AWS CloudFormation, Billing Console a Management Console.
Gallu esbonio a chymhwyso pum piler Fframwaith Pensaernïaeth Dda AWS.
Dylunio pensaernïaeth hybrid gyda thechnolegau AWS allweddol, fel VPN ac AWS Direct Connect.
Yn gyfarwydd ag iaith sgriptio ac amgylcheddau Windows a Linux.
Dylunio proses integreiddio a defnyddio barhaus.

Rhagofynion

Yn ogystal â meddu ar y wybodaeth a’r sgiliau uchod, argymhellir hefyd eich bod eisoes wedi cwblhau eich cymhwyster Cyswllt AWS Pensaer Datrysiadau Arystiedig ac wedi pasio eich arholiad cyn cofrestru ar gyfer yr ardystiad hwn.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Rhan Amser

14 awr yr wythnos

Lleoliad

Ar-lein
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

CSAW3AP
L3

Cymhwyster

AWS Certified Solutions Architect (Professional)