Barbro

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Ein NVQ Lefel 2 mewn Gwaith Barbwr yw cymhwyster ffurfiol y diwydiant sy’n datblygu’r sgiliau penodol ar gyfer barbwyr dan hyfforddiant neu unrhyw un sydd eisiau mynd i’r diwydiant. Wedi ei lleoli ar ein campws yn y Bari yn Ffordd Colcot, bydd y rhaglen yn addysgu pob agwedd ar drin gwallt dynion sylfaenol, tra’n cynnig y cyfle i fyfyrwyr gael profiad o fewn salonau masnachol y coleg.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ymhlith y pynciau a'r technegau yr ymdrinnir â hwy ar y cwrs hwn mae:

 • Sgiliau torri
 • Ymgynghori â chleientiaid
 • Cynorthwyo gydag eillio
 • Rhoi Siampŵ a Chyflyrydd
 • Sychu/steilio gwalltiau dynion

Bydd disgwyl hefyd i fyfyrwyr weithio ar gleientiaid go iawn mewn amgylchedd masnachol a bod yn gyfrifol am ddatblygu eu sylfaen cwsmeriaid eu hunain.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £62.00

Ffi Cwrs: £388.00

Gofynion mynediad

Cyfweliad ac asesiad mynediad cychwynnol. Rhaid i chi fod yn gweithio ar Lefelau 1 neu 2 mewn Llythrennedd. Bydd disgwyl i chi weithio ar gleientiaid realistig mewn amgylchedd masnachol a hefyd byddwch yn gyfrifol am ddatblygu eich sylfaen eich hun o gleientiaid.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad parhaus gan gynnwys profion ymarferol a phrofion sgiliau ar-lein

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Fy nyddiau gorau yn y coleg yw pan fyddwn ni'n dysgu technegau newydd, sy'n ein cadw'n gyfoes â'r diwydiant trin gwallt. Mae'r tiwtoriaid yn wirioneddol hyfryd a chefnogol ac maen nhw'n eich helpu gymaint ag y gallant.

Jordan James
Yn astudio cwrs Trin Gwallt Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE