cwrs yn llawn

Ynglŷn â'r cwrs

Mae Tystysgrif Gyffredinol Genedlaethol NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol yn gymhwyster iechyd a diogelwch a gydnabyddir yn fyd-eang ac mae'n cael ei ddal gan fwy na 175,000 o bobl yn y DU ac ym mhob cwr o'r byd.

Mae'r cwrs yn seiliedig ar gyfraith y DU ac mae'n hanfodol ar gyfer unrhyw un sy'n gweithio neu eisiau gweithio ym maes diogelwch ac iechyd. Mae'n gam cyntaf hanfodol ar gyfer y rhai sydd eisiau creu gyrfa lwyddiannus mewn Iechyd a Diogelwch.

Mae gan ein prif hyfforddwr Ceri Rees fwy nag 21 mlynedd o brofiad yn hyfforddi ac mae Ceri wedi gweithio mewn sawl diwydiant gwahanol gan gynnwys adeiladu, iechyd a gofal cymdeithasol, adwerthu a lletygarwch. Yn hyfforddwr cymwys mewn diogelwch, mae Ceri’n cyflwyno Tystysgrif Genedlaethol NEBOSH a hefyd mae’n Arholwr cofrestredig gyda NEBOSH. Mae gan Ceri Grad IOSH ac mae’n aelod gweithredol o Grŵp Diogelwch RoSPA.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae tair uned ac mae manylion yr unedau wedi’u hatod:

  • NGC1 Rheoli Iechyd a Diogelwch
  • GC2 Rheoli Peryglon yn y Gweithle
  • GC3 Defnydd Ymarferol o Iechyd a Diogelwch Asesir pob uned ar wahân.

Mae 2 arholiad 2 awr ac asesiad ymarferol 2 awr.

Ar ôl pasio holl unedau Tystysgrif NEBOSH, mae pawb ar y cwrs yn gymwys i ymuno ag IOSH a/neu'r Sefydliad ar gyfer Rheoli Risg a Diogelwch ar y graddau canlynol:

  • Technegol IOSH: Aelod technegol o IOSH; ac
  • AIIRSM: Aelod Cyswllt o'r Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Rheoli Risg a Diogelwch
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cod y cwrs

Cymhwyster

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Y camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.