Rheolwr MOT

L3 Lefel 3
Rhan Amser
1 Awst 2020 — 31 Gorffennaf 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cwrs Rheolwr MOT yn gyfle gwych i’r unigolion hynny sy’n dymuno rhedeg Gorsaf Profi Cerbydau MOT (VTS), neu a fydd yn uniongyrchol gyfrifol am weithrediadau MOT yn y VTS yn y dyfodol. Gan astudio ar ein campws Canol Dinas yng Nghaerdydd, bydd y cwrs deuddydd hwn yn edrych ar sut i gadw offer yr orsaf MOT wedi’i raddnodi, yn ogystal â sut i gynnal gorsaf MOT yn gywir. Cynlluniwyd cynnwys y cymhwyster hwn yn benodol i adlewyrchu cynnwys y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Rheolwyr MOT.

Cysylltwch â thiwtor y cwrs, os ydych angen unrhyw wybodaeth bellach - 02920 406505.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r cwrs hwn yn ymdrin â'r pynciau canlynol:

 • Rheoli gofynion Deddfwriaethol a Chydymffurfiol VTS
 • Delio â Gwasanaethau i Gwsmeriaid
 • Datblygu Goruchwylio Staff o fewn Canolfan Brofi
 • Systemau Ansawdd ac Archwiliadau Canolfan Brofi

Enillir y cymhwyster hwn drwy gwblhau arholiad ar-lein yn llwyddiannus.

I wneud cais, ffoniwch 02920 406 505.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £450.00

Gofynion mynediad

Ni cheir unrhyw ragofynion ar gyfer y cwrs hwn

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad ar-lein

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Awst 2020

Dyddiad gorffen

31 Gorffennaf 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

14 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSMOTMP1
L3

Cymhwyster

IMI Level 3 Award in MOT Test Centre Management

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Y Ganolfan Foduro, 
Campws Canol y Ddinas, 
Heol Dumballs, 
Caerdydd, 
CF10 5FE