Ministry of Life

L2 Lefel 2
Llawn Amser
21 Medi 2020 — 25 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynglŷn â'r cwrs

Cyflwynir ein Diploma BTEC 90 Credyd mewn Technoleg Cerddoriaeth yng Nghanolfan Gymunedol Eastmoors yn Sblot, ac mae'n cynnwys tair prif elfen:

 • Cynhyrchu Cerddoriaeth
 • Cerddoriaeth yn y Gymuned
 • Rheoli Digwyddiadau

Wedi'u lleoli ar ein campws Allgymorth yng Nghaerdydd, bydd myfyrwyr yn dysgu am y diwydiant cerddoriaeth, sut i gynhyrchu trac, sut i gynnal gweithdai cerddorol yn y gymuned, a hefyd yn cael cyllideb i greu eu digwyddiad cerddorol eu hunain.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y myfyrwyr yn astudio nifer o fodiwlau gan gynnwys:

 • Technegau cynhyrchu cerddoriaeth
 • Y diwydiant sain a cherddoriaeth
 • Egwyddorion peirianneg sain
 • Cynhyrchu a llwyfannu cyngerdd
 • Rheoli digwyddiadau cerddorol
 • Marchnata a hyrwyddo
 • Cerddoriaeth yn y gymuned
 • Prosiect Cerddoriaeth
 • Creu a thrin sain

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £0.00

Gofynion mynediad

Addysgu ac Asesu

 • Asesu parhaus

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

21 Medi 2020

Dyddiad gorffen

25 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

16 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PRCCML01
L2

Cymhwyster

RSL Level 2 Subsidiary Diploma for Music

Mwy

Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Y camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE