Microsoft Office Craidd PowerPoint

L2 Lefel 2
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Ardystiad MOS yw cymhwyster cyfrifiadura mwyaf cydnabyddedig y byd sy’n profi sgiliau a galluoedd person mewn rhaglenni Microsoft Office. Dyma’r unig raglen o gymwysterau sy’n cael ei chymeradwyo gan Microsoft.


Mae Microsoft PowerPoint Lefel Craidd ar gael yn 2010, 2013, 2016 ac mae’n addas i fyfyrwyr a gweithwyr proffesiynol sydd eisiau gwella eu sgiliau neu gael eu hachredu yng nghasgliad Office o gynhyrchion. Mae’r system ar-lein yma’n cefnogi dysgwyr i lwyddo yn yr Arholiadau MOS. 

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r arholiad yn canolbwyntio ar y canlynol;

Rheoli’r Amgylchedd PowerPoint 
Creu Cyflwyniad Sleidiau
Gweithio gydag elfennau graffig ac aml-gyfrwng 
Creu siartiau a thablau
Defnyddio trawsnewidiadau ac animeiddio
Cydweithredu ar gyflwyniad
Paratoi cyflwyniad ar gyfer ei gyflwyno
Gwneud cyflwyniad

Bydd pawb sy’n dod ar y cwrs yn cael cyfeirnod mewngofnodi unigryw i gael mynediad i’r hyfforddiant, sefyll prawf ymarfer MOS a pharatoi ar gyfer yr arholiad yn y Coleg.

 

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £80.00

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSRACPP01
L2

Cymhwyster

Microsoft Office Core Powerpoint

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Y ddwy agwedd o'r Coleg yr wyf wedi eu mwynhau fwyaf yw sut mae'r Coleg nid yn unig yn dysgu beth mae'r cwrs yn ei ddweud ond hefyd yn fy mharatoi at waith. A hefyd yr holl bobl anhygoel rwyf wedi'u cyfarfod, o'r myfyrwyr i'r staff.

Fatoumata Makalo
Myfyriwr Rhwydweithio TG a Chymorth Systemau Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf:

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE