Microsoft Office Craidd Excel

L2 Lefel 2
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Ardystiad MOS yw cymhwyster cyfrifiadura mwyaf cydnabyddedig y byd sy’n profi sgiliau a galluoedd person mewn rhaglenni Microsoft Office. Dyma’r unig raglen o gymwysterau sy’n cael ei chymeradwyo gan Microsoft.


Mae Microsoft Excel Lefel Craidd ar gael yn 2010, 2013, 2016 ac mae’n addas i fyfyrwyr a gweithwyr proffesiynol sydd eisiau gwella eu sgiliau neu gael eu hachredu yng nghasgliad Office o gynhyrchion. Mae’r system ar-lein yma’n cefnogi dysgwyr i lwyddo yn yr Arholiadau MOS.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r arholiad yn canolbwyntio ar y canlynol;

Rheoli Amgylchedd y Daflen Waith
Creu Data Cell
Fformatio Celloedd a Thaflenni Gwaith
Rheoli Taflenni Gwaith a Llyfrau Gwaith  
Defnyddio Fformiwlâu a Swyddogaethau
Cyflwyno Data’n Weledol
Rhannu Data Taflen Waith ag eraill
Dadansoddi a Threfnu Data

Bydd pawb sy’n dod ar y cwrs yn cael cyfeirnod mewngofnodi unigryw i gael mynediad i’r hyfforddiant, sefyll prawf ymarfer MOS a pharatoi ar gyfer yr arholiad yn y Coleg.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £80.00

Ffioedd

£80

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSRACEP01
L2

Cymhwyster

Microsoft Office Core Excel

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf:

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE