Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

L1 Lefel 1
Rhan Amser
1 Mehefin 2020 — 30 Mehefin 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Rydyn ni’n cynnig hyfforddiant mewn ymwybyddiaeth iechyd meddwl a hefyd Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (MHFA) gyda’r ddau’n darparu i gynadleddwyr ddealltwriaeth o iechyd meddwl, yr anawsterau mwyaf cyffredin a brofir ac ymyriadau ‘cymorth cyntaf’ defnyddiol.

Mae egwyddorion iechyd meddwl yn cael eu hesbonio a’u trafod gyda chyfle i ymarfer sgiliau ‘helpu’ hanfodol i’w defnyddio yn y gweithle, y cartref a gofod cyhoeddus.

Bydd y cyrsiau hyn yn magu hyder ac yn annog sgiliau i alluogi’r cyfranogwyr i gynnig cysur priodol a chyfeirio at help proffesiynol. 

Ffi Cwrs: £180

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r cwrs hwn yn seiliedig ar ganllawiau MHFA ac yn rhoi sylw i:

  • Beth yw MHFA (Cymru) a stigma iechyd meddwl.
  • Adnabod symptomau iselder a sut i weithredu cymorth cyntaf ar gyfer iselder.
  • Deall pryder, hunan-niweidio a hunanladdiad a sut i helpu.
  • Symptomau Seicosis a sut i greu cynlluniau gweithredu i gynorthwyo gyda salwch meddwl.

Training in Mind, Tystysgrif MHFA (Cymru) 

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Mehefin 2020

Dyddiad gorffen

30 Mehefin 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

14 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSMH1P01
L1

Cymhwyster

Mental Health First Aid

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Y camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE