Sgiliau Hanfodol Mathemateg Mynediad 1-Lefel 2

EL3 Lefel Mynediad 3
Rhan Amser
17 Medi 2020 — 30 Mehefin 2021
Un Parêd y Gamlas

Ynglŷn â'r cwrs

Mae cyrsiau'n rhedeg am 10 wythnos.

Cliciwch yma i archebu asesiad.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ar y cwrs Sgiliau Hanfodol Mathemateg yma gallwch;

  • Ennill cymhwyster Sgiliau Hanfodol

  • Paratoi ar gyfer gwaith neu gwrs coleg

  • Gwella sgiliau bob dydd

Mae'r dosbarthiadau ar gael o Fynediad 1 i Lefel 2 ac yn cychwyn ym Medi, Ionawr ac Ebrill+A36.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £10.00

Gofynion mynediad

Mae'r cyrsiau yn addas ar gyfer dysgwyr heb gymwysterau ffurfiol, neu sydd heb gymhwyster TGAU Gradd C neu uwch

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd o dan 18 oed.
  • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ac anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfle cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
  • Mae pob cwrs yn gywir ar adeg uwchlwytho neu argraffu
  • Gellir cynnal cyrsiau yn unig os oes niferoedd digonol
  • Nodwch, os ydych yn dewis tri neu fwy o gyrsiau, yna mae'n bosibl y byddwch yn cael eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Lefel A neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

17 Medi 2020

Dyddiad gorffen

30 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

6 awr yr wythnos

Lleoliad

Un Parêd y Gamlas
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

LNFREP500
EL3

Cymhwyster

Maths Essential Skills Entry 1-Level 2

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Un Parêd y Gamlas
Un Parêd y Gamlas

Un Canal Parade,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5BF