Rheoli Ymddygiad Anodd

L2 Lefel 2
Rhan Amser
27 Hydref 2020 — 15 Rhagfyr 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Agweddau Cadarnhaol i Ddeall a Lleihau Ymddygiadau Heriol.

Datblygu strategaethau y gellir eu defnyddio i leihau tebygoliaeth ymddygiad heriol, yn cynnwys defnyddio cynlluniau ymddygiad unigol.

Byddwch yn archwilio gweithredoedd y dylid eu dilyn yn ystod achosion ymddygiad heriol ac archwilio camau i ailsefydlu amgylchedd gweithio cadarnhaol.

Byddwch hefyd yn deall pwysigrwydd gweithdrefnau a phrosesau cofnodi ac adrodd y dylid glynu atynt i ddilyn achosion o ymddygiad heriol, a'u pwysigrwydd.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Agored Cymru Lefel 2 (3 credyd)

Agweddau Cadarnhaol i Ddeall a Lleihau Ymddygiadau Heriol

 • Polisïau sefydliadau sy'n gysylltiedig â chymorth ymddygiad cadarnhaol
 • Ffactorau allweddol sy'n dylanwadu ar ymddygiad
 • Strategaethau Rheoli Ymddygiad
 • Camau gweithredu gofynnol yn dilyn achosion o ymddygiad heriol

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

27 Hydref 2020

Dyddiad gorffen

15 Rhagfyr 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

LSSDF2P08
L2

Cymhwyster

GD82CY018 Positive Approaches to Underst

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE