Gweithrediadau Cynnal a Chadw - Prentisiaeth

yn unig 2 o lefydd ar gael
L2 Lefel 2
Rhan Amser
9 Medi 2019 — 17 Gorffennaf 2020
Campws y Barri

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cymhwyster NVQ Lefel 2 hwn mewn Gweithrediadau Cynnal a Chadw wedi'i ddylunio i ddatblygu a chydnabod eich sgiliau, gwybodaeth a'ch cymhwysedd fel y gallwch weithio yn y diwydiant adeiladu neu fynd ymlaen i ddysgu ymhellach.

Bydd y dystysgrif dechnegol yn datblygu sgiliau sylfaenol eich crefft.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Tystysgrif dechnegol ac NVQ Lefel 2 mewn Gweithrediadau Cynnal a Chadw. 

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddatblygu i gefnogi prentisiaid i gyflawni cymwysterau eu crefft. Mae'r dystysgrif dechnegol yn darparu gwybodaeth greiddiol am y grefft ac yn datblygu sgiliau llaw mewn amgylchedd gweithdy. Mae'r cymhwyster NVQ yn cefnogi'r dysgwr i ennill sgiliau yn y diwydiant, gan alluogi iddo feithrin sgiliau sylfaenol a throsglwyddadwy ymarferol gyda gwybodaeth greiddiol gysylltiedig mewn amgylchedd sy'n gysylltiedig â diwydiant.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Cwrs Rhan Amser : £0.00

Gofynion mynediad

Rhaid i chi fod yn gyflogedig yn y diwydiant i astudio'r cymhwyster yma. Mae'r rhaglen yma wedi'i dylunio'n benodol ar gyfer prentisiaid a noddir gan CAVCA.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

9 Medi 2019

Dyddiad gorffen

17 Gorffennaf 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

10 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

COCR2P11
L2

Cymhwyster

Cskills Awards Level 2 Diploma In Buildi

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Rwyf wedi mwynhau bod o gwmpas Campws Canol y Ddinas, mae'n amgylchedd braf ac mae pawb yn cyd-dynnu'n dda. Uchafbwynt fy amser yn y coleg oedd gwneud ffrindiau newydd a'r amgylchedd gwahanol i'r ysgol. Gallwch ennill sgiliau newydd a gwneud pethau nad oeddech yn meddwl y gallech eu gwneud o'r blaen.

David Warner
Paentio ac Addurno Lefel 2

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ