Technoleg Gwybodaeth

L1 Lefel 1
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs hwn yn gwrs blwyddyn Lefel 1 ymarferol sy'n gysylltiedig â gwaith. Rydych yn dysgu drwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau yn seiliedig ar sefyllfaoedd gweithle realistig, gweithgareddau a gofynion.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae’r cwrs Technoleg Gwybodaeth (TG) hwn wedi’i ddylunio ar gyfer y rhai hynny sy’n newydd i TG ac mae’ canolbwyntio ar y cyflwyniad ymarferol i TG yn y gweithle gan gynnwys:

 • Gwella Cynhyrchiant gan ddefnyddio TGCh
 • Hanfodion Meddalwedd TG
 • Hanfodion Cyfathrebu TG
 • Defnyddio’r rhyngrwyd
 • Defnyddio E-bost
 • Meddalwedd dylunio
 • Meddalwedd delweddu
 • Cyhoeddi Bwrdd Gwaith
 • Meddalwedd amlgyfrwng
 • Meddalwedd cyflwyno
 • Meddalwedd taenlen
 • Meddalwedd gwefan

Bydd myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i astudio ar gyfer Bagloriaeth Cymru ar lefel sylfaen yn ogystal â Sgiliau Hanfodol Lefel 1 mewn Rhifedd a Chyfathrebu

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Byddai ymgeiswyr yn elwa o gyflawni 3 TGAU Gradd D-F. Fel arall, bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn seiliedig ar gyfweliad a sgan sgiliau boddhaol, a'u hawydd a'u hymrwymiad i gwblhau'r cwrs y maent yn dymuno ei astudio.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

15 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ITCC1F01
L1

Cymhwyster

Diploma for IT Users

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Y ddwy agwedd ar y Coleg yr wyf wedi eu mwynhau fwyaf yw sut mae'r Coleg yn fy mharatoi ar gyfer gwaith, nid dim ond dysgu beth mae'r cwrs yn ei ddweud. Ac hefyd yr holl bobl anhygoel yr wyf wedi'u cyfarfod, o'r myfyrwyr i'r staff.

Jake Huntley
Myfyriwr Rhwydweithio TG a Chymorth Systemau Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf:

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE