Archwiliad IRTEC

L3 Lefel 3
Rhan Amser
31 Awst 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r lefel hon wedi'i ddylunio i'r rheiny sy'n cael eu cyflogi mewn amgylchedd cynnal a chadw Cerbydau Nwyddau Trwm, Cerbydau Masnachol Mawrion neu Fysiau/Coetsys (PCV). Bydd y cwrs hwn yn arwain at achrediad gyda IRTEC/IMI a gellir ei addasu i gyd-fynd ag amgylcheddau Cerbydau Nwyddau Trwm a Bysiau.

Rhaid i dechnegwyr allu gweithio heb arolygiaeth, ac yn ddelfrydol dylent fod mewn cyflogaeth llawn amser gydag o leiaf 3 blynedd o brofiad i sicrhau eu bod yn gyfarwydd â'r sgiliau, gwybodaeth a'r technegau sy'n gysylltiedig ag arolygu cerbydau. Rhaid i dechnegwyr sy'n dymuno cyflawni'r achrediad hwn gwblhau asesiad llawn.

Cysylltwch â thiwtor y cwrs, os ydych angen unrhyw wybodaeth bellach - 02920 406505.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ar y lefel hon mae'n ofynnol i'r ymgeisydd gyflawni'r modiwlau canlynol a chânt hyfforddiant opsiynol cyn yr asesiad ar eu cyfer:

  • Asesiad Llawn ac Asesiad Ymarferol
  • Arholiad - Technegol a Deddfwriaethol

Gellir gwneud yr asesiad ymarferol yn y gweithle. Cynhelir yr arholiadau yn CAVC

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £375.00

Gofynion mynediad

Rhaid i chi fod ag isafswm o 3 blynedd o brofiad diwydiannol neu Lefel 3 S/NVQ (neu gymhwyster cyfatebol) a hefyd o leiaf blwyddyn o brofiad mewn amgylchedd diwydiannol perthnasol.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

8 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

MVCC4P08
L3

Cymhwyster

IMIA-IRTEC-INSP-BC - IRTEC Inspection Level 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Y Ganolfan Foduro, 
Campws Canol y Ddinas, 
Heol Dumballs, 
Caerdydd, 
CF10 5FE