Cyflwyniad i Siarad Ffrangeg

L1 Lefel 1
Rhan Amser
29 Medi 2020 — 15 Rhagfyr 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs Cyflwyniad i Siarad Ffrangeg yn addas i unrhyw un sy'n dymuno dysgu siarad Ffrangeg a bydd yn addysgu elfennau sylfaenol yr iaith Ffrangeg i chi.

Ar y cwrs hwn byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio iaith syml mewn perthynas â phynciau neu waith bob dydd.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Byddwch yn dysgu sut i -

  • Adeiladu brawddegau syml gan ddefnyddio prif ferfau.
  • Rhoi a gofyn am wybodaeth syml ynghylch pynciau neu waith bob dydd.
  • Cyfleu cyfarwyddiadau syml mewn perthynas â phynciau neu waith bob dydd.

Defnyddio brawddegau priodol ar gyfer beth y gall pobl neu dymuna pobl ei wneud.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £10.00

Gofynion mynediad

Cais, cyfweliad anffurfiol. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol. 

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

29 Medi 2020

Dyddiad gorffen

15 Rhagfyr 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

GECC1P01
L1

Cymhwyster

WJEC Entry Level Award in Spoken French:

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE