L2 Lefel 2
Rhan Amser
6 Ionawr 2021 — 17 Mawrth 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynglŷn â'r cwrs

Os ydych chi'n awyddus i ddatblygu eich gwybodaeth am gwnsela a'ch sgiliau cwnsela, mae ein rhaglen Cyflwyniad i Gwnsela'n gwrs perffaith i chi! Wedi'i leoli ar ein campws yng Nghanol y Ddinas yng Nghaerdydd, bydd y cwrs blasu yma'n cyflwyno myfyrwyr i sgiliau gwrando ac i egwyddorion hyfforddiant cwnsela, ac mae'n cael ei gyflwyno drwy gyfrwng ystod o ddulliau dysgu, gan gynnwys dysgu arbrofol yn yr ystafell ddosbarth.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ar y cwrs hwn bydd y myfyrwyr yn astudio:

  • Sgiliau gwrando

  • Hunanymwybyddiaeth ac arfer adlewyrchol

Gofynion mynediad

Dim gofynion ffurfiol ond rhaid gallu ysgrifennu cofnod adlewyrchol 500 gair bob wythnos. Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu'n hŷn.

Amseroedd cwrs

Y Barri - 18:00 - 20:30 dydd Iau
Caerdydd - 12:30 - 15:00 - Dydd Mercher

Addysgu ac Asesu

  • Asesiad ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed
  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn
  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau
  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cod y cwrs

Cymhwyster

Mwy

Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.