Dyfarniad Lefel 3 HABC mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd

L3 Lefel 3
Rhan Amser
23 Mawrth 2020 — 24 Mawrth 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r cymhwyster hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio fel goruchwylydd, arweinydd tîm neu reolwr llinell yn y diwydiant arlwyo a lletygarwch. 

Bydd y dysgwyr sy’n ennill y cymhwyster hwn yn deall ac yn gallu defnyddio’r wybodaeth sy’n berthnasol i rôl y goruchwylydd ym mhob cam o gynhyrchu bwyd. Byddant yn deall rôl y goruchwylydd mewn paratoi bwyd. 

Ffi Cwrs: £150

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys y canlynol:

  • Microbioleg
  • Peryglon a dulliau rheoli 
  • Gwenwyn bwyd
  • Hylendid personol 
  • Eiddo ac offer 
  • Glanhau a diheintio 
  • Rheoli plâu
  • Rheoli diogelwch bwyd 
  • Rheolaeth oruchwyliol 
  • Deddfwriaeth a gorfodi 
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

23 Mawrth 2020

Dyddiad gorffen

24 Mawrth 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

14 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSFSC3P35
L3

Cymhwyster

HABC Level 3 Award in Food Safety

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE