Saesneg Cyffredinol ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

L1 Lefel 1
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

[Teipiwch gynnwys y cwrs yma]

Beth fyddwch yn ei astudio?

  • Hyfforddiant llawn amser gyda thiwtoriaid profiadol a chymwys sy'n defnyddio llyfrau pwnc penodol a deunyddiau dilys (papur ac electronig)
  • Llyfr cwrs a defnydd o wefan Moodle y Coleg
  • Asesiad parhaus trwy brofion proses ac aseiniadau ysgrifenedig
  • Amser tiwtorial rheolaidd i drafod eich cynnydd
  • Amser hunan astudio dan arweiniad
  • Mynediad i brawf Saesneg Cambridge (KET, PET, FCE, CAE)
  • Defnydd llawn o gyfleusterau academaidd a chymdeithasol y Coleg.

Gofynion mynediad

Byddai ymgeiswyr yn elwa o gyflawni 3 TGAU Gradd D-F. Fel arall, bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn seiliedig ar gyfweliad a sgan sgiliau boddhaol, a'u hawydd a'u hymrwymiad i gwblhau'r cwrs y maent yn dymuno ei astudio.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

EFCCGEN
L1

Cymhwyster

General English for International Students

Saesneg Cyffredinol ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae'r rhain yn gyrsiau Saesneg Cyffredinol ar gyfer myfyrwyr Ewropeaidd a Rhyngwladol sy'n gweithio tuag at wella eu Saesneg. Maent yn gyrsiau llawn amser (16+ awr yr wythnos) gyda chwrs ychwanegol dwy awr a hanner i Baratoi at Arholiadau.

Saesneg Cyffredinol ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae'r rhain yn gyrsiau Saesneg Cyffredinol ar gyfer myfyrwyr Ewropeaidd a Rhyngwladol sy'n gweithio tuag at wella eu Saesneg. Maent yn gyrsiau llawn amser (16+ awr yr wythnos) gyda chwrs ychwanegol dwy awr a hanner i Baratoi at Arholiadau.

Saesneg Cyffredinol ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae'r rhain yn gyrsiau Saesneg Cyffredinol ar gyfer myfyrwyr Ewropeaidd a Rhyngwladol sy'n gweithio tuag at wella eu Saesneg. Maent yn gyrsiau llawn amser (16+ awr yr wythnos) gyda chwrs ychwanegol dwy awr a hanner i Baratoi at Arholiadau.

Saesneg Cyffredinol ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae'r rhain yn gyrsiau Saesneg Cyffredinol ar gyfer myfyrwyr Ewropeaidd a Rhyngwladol sy'n gweithio tuag at wella eu Saesneg. Maent yn gyrsiau llawn amser (16+ awr yr wythnos) gyda chwrs ychwanegol dwy awr a hanner i Baratoi at Arholiadau.

Saesneg Cyffredinol ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae'r rhain yn gyrsiau Saesneg Cyffredinol ar gyfer myfyrwyr Ewropeaidd a Rhyngwladol sy'n gweithio tuag at wella eu Saesneg. Maent yn gyrsiau llawn amser (16+ awr yr wythnos) gyda chwrs ychwanegol dwy awr a hanner i Baratoi at Arholiadau.

Saesneg Cyffredinol ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae'r rhain yn gyrsiau Saesneg Cyffredinol ar gyfer myfyrwyr Ewropeaidd a Rhyngwladol sy'n gweithio tuag at wella eu Saesneg. Maent yn gyrsiau llawn amser (16+ awr yr wythnos) gyda chwrs ychwanegol dwy awr a hanner i Baratoi at Arholiadau.

Saesneg Cyffredinol ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae'r rhain yn gyrsiau Saesneg Cyffredinol ar gyfer myfyrwyr Ewropeaidd a Rhyngwladol sy'n gweithio tuag at wella eu Saesneg. Maent yn gyrsiau llawn amser (16+ awr yr wythnos) gyda chwrs ychwanegol dwy awr a hanner i Baratoi at Arholiadau.

Saesneg Cyffredinol ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae'r rhain yn gyrsiau Saesneg Cyffredinol ar gyfer myfyrwyr Ewropeaidd a Rhyngwladol sy'n gweithio tuag at wella eu Saesneg. Maent yn gyrsiau llawn amser (16+ awr yr wythnos) gyda chwrs ychwanegol dwy awr a hanner i Baratoi at Arholiadau.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE