Gosod Trydanol - Diploma Uwch

L2 Lefel 2
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 30 Gorffennaf 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Bydd y cwrs Trydanol Lefel 2 hwn yn ddelfrydol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y maes Gosodiadau Trydanol. Mae'r cwrs hwn yn garreg gamu addas i ddod yn Drydanwr.

Mae'r llwybr Uwch ar gael yn unig i ddysgwyr sy'n bodloni gofynion penodol, rhaid i chi fod dan 24 mlwydd oed ar ddechrau'r cwrs hwn i allu ymgymryd â'r cwrs.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd yr hyfforddiant yn disgyn i'r categorïau hyn:

A.    Damcaniaeth Drydanol

Damcaniaeth gosodiadau trydanol sylfaenol
Egwyddorion technoleg electro
Sefydlu cysylltiadau gweithio effeithiol
Safonau iechyd a diogelwch ar safleoedd a gweithdai adeiladu

B.    Gwaith Trydanol Ymarferol

Gwifriad a chylchedau trydanol sylfaenol
Ffurfio a chydosod amgaeadau gwifrau
Arolygu a phrofi gosodiadau trydanol sylfaenol

C.   Sgiliau Hanfodol Cymru

Gwybodaeth a Thechnoleg Cyfathrebu Lefel 2
Cyfathrebu Lefel 2
Cymhwyso Rhif Lefel 2

D.   Profiad gwaith

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

4 TGAU Gradd A*-D i gynnwys Mathemateg A * - C neu gyfwerth

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

30 Gorffennaf 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

23.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

EECC2F02
L2

Cymhwyster

Diploma in Electrical Installations Bui

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

I mi, mae CAVC yn fwy na dim ond ystafell ddosbarth gan ei fod yn darparu cyfle i mi gyfuno lefel uchel o rygbi gyda fy addysg

Ben Thomas
Safon Uwch ac Academi Rygbi CAVC

Angen gwybod

Pam dewis CAVC?

Un o’r colegau mwyaf yn y wlad gyda dros 20,000 o bobl yn astudio gyda ni pob blwyddyn.

Cymorth

Mae ein timau cymorth ymroddedig yn cynnig cymorth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid i fyfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig nifer o gyfleoedd tu hwnt i’ch astudiaethau, yn cynnwys rhaglen gyfoethogi a chyfleoedd chwaraeon gwych.

Camau nesaf

Cael gwybod mwy

v

Nosweithiau Agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, sgwrsiwch â thiwtoriaid ynghylch y cwrs sydd o ddiddordeb i chi a gweld ein cyfleusterau gwych eich hun.

Ymgeisio ar-lein

Mae’n hawdd ymgeisio ar gyfer CAVC ac mae popeth yn cael ei wneud ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

DB2,
Campws Canol y Ddinas,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE