Sgiliau Hanfodol Saesneg Mynediad 1-Lefel 2

EL3 Lefel Mynediad 3
Rhan Amser
16 Medi 2019 — 28 Mehefin 2020
Un Parêd y Gamlas

Ynglŷn â'r cwrs

Mae cyrsiau'n rhedeg am 10 wythnos.

Cliciwch yma i archebu asesiad.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ar y cwrs Sgiliau Hanfodol Saesneg yma gallwch;

  • Ennill cymhwyster Sgiliau Hanfodol
  • Paratoi ar gyfer gwaith neu gwrs coleg
  • Gwella sgiliau bob dydd

Mae'r dosbarthiadau ar gael o Fynediad 1 i Lefel 2 ac yn cychwyn ym Medi, Ionawr ac Ebrill.

Mae'r cyrsiau fel arfer yn rhedeg am 10 wythnos gyda rhai cyrsiau 20 wythnos yn cychwyn yn Ionawr.

Gofynion mynediad

Mae'r cyrsiau yn addas ar gyfer dysgwyr heb gymwysterau ffurfiol, neu sydd heb gymhwyster TGAU Gradd C neu uwch

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

16 Medi 2019

Dyddiad gorffen

28 Mehefin 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

6 awr yr wythnos

Lleoliad

Un Parêd y Gamlas
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

LNFREP400
EL3

Cymhwyster

English Essential Skills Entry 1-Level 2

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Un Parêd y Gamlas
Un Parêd y Gamlas

Un Canal Parade,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5BF