Peirianneg Electronig - Diploma Cyfrannol

L2 Lefel 2
Llawn Amser
2 Medi 2019 — 17 Gorffennaf 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Bydd y Diploma EAL hwn mewn Peirianneg yn addas i unrhyw un sy'n dymuno dilyn gyrfa mewn Peirianneg neu faes cysylltiedig. Mae'n eich caniatáu i ddysgu'r hanfodion a rhoi cynnig ar grefftau a gyrfaoedd gwahanol, i'ch helpu i ddarganfod yr hyn yr ydych chi'n ei fwynhau a'r hyn sy'n addas i chi. Cewch gyfle i brofi peirianneg fecanyddol, drydanol, electronig a chyffredinol. Ar y cwrs hwn mae yna ystod o sesiynau theori ac ymarferol. Byddwch yn ennill ystod o gymwysterau ar gyfer diwydiant.

Mae'r llwybr Uwch ar gael yn unig i ddysgwyr sy'n bodloni gofynion penodol, rhaid i chi fod dan 24 mlwydd oed ar ddechrau'r cwrs hwn i allu ymgymryd â'r cwrs.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Ar y cwrs byddwch yn astudio ystod eang o sesiynau theori ac ymarferol gan gynnwys:

 • Electronig ymarferol / theori
 • Trydanol ymarferol / theori
 • Mathemateg
 • Gwyddoniaeth (Ffiseg)
 • Sgiliau hanfodol

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Cit/Deunyddiau : £0.00

Gofynion mynediad

Rhaid i ddysgwyr fod dan 24 oed ar yr adeg cofrestru i fod yn gymwys ar gyfer y cwrs hwn. 4 TGAU Gradd A* - D yn cynnwys Mathemateg A* - C (neu gyfwerth).

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2019

Dyddiad gorffen

17 Gorffennaf 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

25 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

EECC2F30
L2

Cymhwyster

EAL L2 Dipl In Engineering Technologies

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Trwy gydol fy nghyfnod yn CAVC fe ddefnyddiais amrywiaeth o offer, yn cynnwys; heyrn sodro, osgilosgopau a chyflenwadau pŵer. Rwy'n credu y bydd cyfuno’r sgiliau academaidd ac ymarferol yr wyf wedi eu caffael yn y coleg yn cyfuno fy sgiliau dylunio cynnyrch a thrydanol cyn mynd i'r brifysgol.

Daniel da Silva Gomez
astudiodd Peirianneg Drydanol ac Electronig Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Y Ganolfan Foduro, 
Campws Canol y Ddinas, 
Heol Dumballs, 
Caerdydd, 
CF10 5FE