Gosod Trydan

L3 Lefel 3
Llawn Amser
7 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Cymhwyster Lefel 3 i fyfyrwyr sy'n dymuno mynd ymlaen i gyflawni prentisiaeth yn y diwydiant Electrodechnegol. Mae'r cwrs hefyd yn addas fel sylfaen ar gyfer mynd ymlaen i ddylunio gosodiadau a gwasanaethau electrodechnegol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r cwrs yn cynnwys cymysgedd o brofiad theori ac ymarferol gan ymdrin â'r pynciau canlynol:

 • Gwyddor ac Egwyddorion Trydanol
 • Technolegau Amgylcheddol
 • Cynllunio a Pharatoi ar gyfer Gwaith Gosod
 • Sgiliau Crefft Electrodechnegol
 • Arolygu, Profi a Chomisiynu Systemau Trydanol
 • Canfod Diffygion a'u Datrys

Gofynion mynediad

Wedi cwblhau cwrs lefel 2 mewn Gosodiadau Trydanol yn llwyddiannus, presenoldeb o 90% o leiaf, geirda boddhaol ac ymddygiad boddhaol ar y cwrs

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Addysgu ac Asesu

Caiff y cymhwyster hwn ei asesu gan gymysgedd o arholiadau ar y sgrin, aseiniadau ysgrifenedig ac aseiniadau ymarferol.  Caiff y cymhwyster hwn ei raddio fel llwyddiant/methiant yn unig.

Pwyntiau pwysig

 • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
 • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
 • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

EECR3F04
L3

Cymhwyster

EAL Level 3 Diploma In Electrical Installation (QCF)

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Trwy gydol fy nghyfnod yn CAVC fe ddefnyddiais amrywiaeth o offer, yn cynnwys; heyrn sodro, osgilosgopau a chyflenwadau pŵer. Rwy'n credu y bydd cyfuno’r sgiliau academaidd ac ymarferol yr wyf wedi eu caffael yn y coleg yn cyfuno fy sgiliau dylunio cynnyrch a thrydanol cyn mynd i'r brifysgol.

Daniel da Silva Gomez
astudiodd Peirianneg Drydanol ac Electronig Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ