Mewnosodiad Trydanol

L2 Lefel 2
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Bydd ein cwrs Trydanol Lefel 2 yn addas i unrhyw un sy'n awyddus i fynd ar drywydd gyrfa mewn Gosodiadau Trydanol. Mae’r cwrs hwn yn addas fel cam tuag at fod yn Drydanwr.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd yr hyfforddiant yn dod dan y categorïau canlynol:

A. Theori Drydanol

Theori gosodiadau trydanol sylfaenol

Egwyddorion technoleg drydanol

Sefydlu perthnasau gweithredol effeithiol

Safonau iechyd a diogelwch safle adeiladu a gweithdy

B. Ymarferol Trydanol

Gwifrau a chylchedau trydanol sylfaenol

Ffurfio a chydosod amgaeadau gwifrau

Archwiliadau a phrofion sylfaenol ar osodiadau trydanol

C. Sgiliau Hanfodol Cymru

Cymwysterau Lefel 2 yn Sgiliau Hanfodol Cymru

D. Profiad gwaith

Bydd gofyn i fyfyrwyr gwblhau isafswm o 30 awr o brofiad gwaith yn ystod y flwyddyn academaidd

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

4 TGAU Gradd A* - D i gynnwys Mathemateg A* i C.

Addysgu ac Asesu

  • Asesiad parhaus yn cynnwys arholiad ar-lein, arholiad ysgrifenedig ac aseiniadau ymarferol

Pwyntiau pwysig

  • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
  • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
  • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
  • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
  • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

EECR2F40
L2

Cymhwyster

City & Guilds Diploma Lefel 2 mewn Gosodiadau Trydanol (Adeiladau a Strwythurau)

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Trwy gydol fy nghyfnod yn CAVC fe ddefnyddiais amrywiaeth o offer, yn cynnwys; heyrn sodro, osgilosgopau a chyflenwadau pŵer. Rwy'n credu y bydd cyfuno’r sgiliau academaidd ac ymarferol yr wyf wedi eu caffael yn y coleg yn cyfuno fy sgiliau dylunio cynnyrch a thrydanol cyn mynd i'r brifysgol.

Daniel da Silva Gomez
astudiodd Peirianneg Drydanol ac Electronig Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ