Adeiladwaith a'r Amgylchedd Adeiledig

L2 Lefel 2
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 16 Gorffennaf 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cwrs Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig yn berffaith ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno dod yn Bensaer, Syrfëwr Adeiladu, Rheolwr Adeiladu, Peiriannydd Sifil, Syrfëwr Meintiau neu sy’n dymuno dilyn unrhyw lwybr gyrfa proffesiynol arall yn y sector.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cwrs hwn yn darparu’r wybodaeth sylfaenol sy’n ofynnol ar gyfer gweithio yn y diwydiant adeiladu a bydd yn darparu cymhwyster cydnabyddedig i chi, a all weithredu fel carreg gamu i addysg uwch. 

Mae’r rhaglen yn cwmpasu ystod eang o feysydd pwnc ac mae’n cynnwys cyfuniad o unedau gorfodol ac opsiynol, gan gynnwys;

 • Technoleg Adeiladu
 • Adeiladu a Dylunio
 • Cynnal a Chadw ac Addasu Adeiladau
 • Cynaliadwyedd ym maes Adeiladu
 • Cymwyseddau Gwyddonol a Mathemategol ar gyfer Adeiladu
 • Archwilio Tirfesur
 • Archwilio Peirianneg Sifil
 • Technegau Lluniadu Adeilad 

Gofynion mynediad

Byddai ymgeiswyr yn elwa ar gyflawni 3 TGAU Gradd D neu uwch neu gymhwyster Lefel 1 cyfwerth. Fel arall, bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried ar sail cyfweliad a sgan sgiliau boddhaol, ynghyd â dymuniad ac ymrwymiad i gwblhau’r cwrs y maent eisiau ei astudio.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

16 Gorffennaf 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CPCC2F01
L2

Cymhwyster

BTEC L1/L2 First Ext Cert in Constructio

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwyf wedi mwynhau bod o gwmpas Campws Canol y Ddinas, mae'n amgylchedd braf ac mae pawb yn cyd-dynnu'n dda. Uchafbwynt fy amser yn y coleg oedd gwneud ffrindiau newydd a'r amgylchedd gwahanol i'r ysgol. Gallwch ennill sgiliau newydd a gwneud pethau nad oeddech yn meddwl y gallech eu gwneud o'r blaen.

David Warner
Paentio ac Addurno Lefel 2

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CCTC,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE