Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol Mynediad 1 - Lefel 2

EL3 Lefel Mynediad 3
Rhan Amser
1 Awst 2020 — 31 Gorffennaf 2021
Un Parêd y Gamlas

Ynglŷn â'r cwrs

Mae cyrsiau'n rhedeg am 10 wythnos.

Cliciwch yma i archebu asesiad.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ar y cwrs Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Ddigidol yma gallwch;

  • Ennill cymhwyster Sgiliau Hanfodol
  • Paratoi ar gyfer gwaith neu gwrs coleg
  • Gwella sgiliau bob dydd

Classes are available from Entry 1 to Level 2 and start in September, January and April.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £10.00

Gofynion mynediad

Mae'r cyrsiau yn addas ar gyfer dysgwyr heb gymwysterau ffurfiol, neu sydd heb gymhwyster TGAU Gradd C neu uwch

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Awst 2020

Dyddiad gorffen

31 Gorffennaf 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

6 awr yr wythnos

Lleoliad

Un Parêd y Gamlas
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

LNFREP600
EL3

Cymhwyster

Digital Literacy Essential Skills Entry 1-Level 2

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Un Parêd y Gamlas
Un Parêd y Gamlas

Un Canal Parade,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5BF