Meddalwedd Cyhoeddi Bwrdd Gwaith

L3 Lefel 3
Rhan Amser
4 Mehefin 2020 — 23 Gorffennaf 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynglŷn â'r cwrs

Nod y cwrs hwn yw rhoi’r gallu i ddysgwr ddefnyddio meddalwedd cyhoeddi bwrdd gwaith a ddyluniwyd i gyfuno a thrin testun, delwedd ac elfennau graffig mewn gweddluniau sy’n briodol ar gyfer cyhoeddi dilynol ar gyfer sgrin neu i’w argraffu.  Mae’r uned hon yn ymwneud â dethol a defnyddio ystod eang o offer meddalwedd cyhoeddi bwrdd gwaith canolraddol a thechnegau sy’n effeithiol i gynhyrchu cyhoeddiadau sy'n anghyfarwydd neu nad ydynt yn arferol ar adegau.  Efallai y bydd angen cyngor a chymorth gan eraill ar gyfer unrhyw agwedd sy’n anghyfarwydd.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Drwy gydol y cwrs bydd dysgwyr yn datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth i:

  • Dewis a defnyddio dyluniadau a gosodiadau tudalen priodol ar gyfer cyhoeddiadau.
  • Mewnbynnu a chyfuno testun a gwybodaeth arall o fewn cyhoeddiadau.
  • Defnyddio technegau meddalwedd cyhoeddi bwrdd gwaith i olygu a fformadu cyhoeddiadau.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Cwrs Rhan Amser : £30.00

Gofynion mynediad

Mae cymhwyster Lefel 2 neu gyfwerth a Saesneg o safon dda yn ofynnol.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

4 Mehefin 2020

Dyddiad gorffen

23 Gorffennaf 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

4 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

DASDF3P03
L3

Cymhwyster

CQ22CY008 Desktop Publishing Software 10

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf:

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE