Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD)

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio i fyfyrwyr sydd â dealltwriaeth sylfaenol o'r system CAD ac a fyddai'n awyddus i gyfoethogi eu sgiliau yn ogystal ag ennill cymhwyster cydnabyddedig.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Yn ystod y cwrs byddwch yn astudio'r unedau canlynol:

 • Adnabod a defnyddio bar tasgau CAD i gwblhau darluniau gyda chymorth cyfrifiadur
 • Ymgychwyn ar system CAD
 • Cynhyrchu Darluniau ar system CAD
 • Storio ac Adennill Darluniau ar system CAD

Addysgu ac Asesu

Gwaith Aseiniad Ymarferol ac Arholiadau Ar-lein.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £100.00

Gofynion mynediad

Bydd yn rhaid i ymgeiswyr fod â gwir ddiddordeb mewn cynhyrchu lluniadau â chymorth cyfrifiadur, gwybodaeth sylfaenol am systemau CAD a diddordeb mewn peirianneg/lluniadau adeiladu yn seiliedig ar ddylunio. 

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Roeddwn i wedi astudio peirianneg fecanyddol a thrydanol o’r blaen ac, ar ôl ychydig o amser i ffwrdd yn y cyfamser, roedd y swydd gweithredwr proses yn teimlo fel dewis da i mi. Mae’r tiwtoriaid yn dda iawn. Mae’r cyfleusterau yma hefyd yn dda iawn ac rwy’n meddwl bod gan y Coleg bopeth sydd ei angen arnoch.

Jay Johnstone
Cyn-brentis Gweithrediadau Proses Lefel 2. Prentis Cyfredol Gweithrediadau Proses Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ