Sgiliau Cyfathrebu

L2 Lefel 2
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cwrs hwn yn berffaith ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno gwella eu perthnasoedd rhyngbersonol ac effeithiolrwydd o ran cyflwyno neges glir a chadarnhaol. Yn ei hanfod, cyfathrebu yw sicrhau bod pobl yn eich deall chi a'ch bod chithau yn eu deall hwythau, a gall y ffordd yr ydych yn cyfathrebu ag eraill fod yn allweddol i lwyddiant eich gweithle a'ch llwyddiant personol. Bydd y gweithdy un dydd hwn yn rhoi'r arfau a'r sgiliau i chi, y byddwch yn gallu eu defnyddio ar unwaith yn eich bywyd proffesiynol a phersonol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Erbyn diwedd y gweithdy, byddwch chi'n gallu:

  • Deall pwysigrwydd cyfathrebu yn eich rôl chi a'r hanfodion o'i wneud yn iawn
  • Archwilio manteision cyfathrebu effeithiol a chwalu rhwystrau
  • Adnabod eich dull cyfathrebu eich hun, a sut i addasu'ch arddull i gynyddu llwyddiant cyfathrebu
  • Dadansoddi effaith eich cyfathrebu geiriol, gweledol a lleisiol
  • Defnyddio technegau ar gyfer meithrin perthynas yn gyflym ac yn effeithiol
  • Cyfathrebu'ch meddyliau a'ch barn mewn ffordd gredadwy
  • Atgyfnerthu eich delwedd broffesiynol trwy gyfathrebu medrus yn y gweithle
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSCOMS2P01
L2

Cymhwyster

Communication Skills

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE