Goruchwylio Safleoedd - Prentisiaeth

yn unig 1 o lefydd ar gael
L4 Lefel 4
Rhan Amser
7 Medi 2020 — 15 Gorffennaf 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cymhwyster hwn yn cael ei adnabod yn rhyngwladol ac mae'n darparu mynediad i ymgeiswyr sy'n dymuno cyflawni Cerdyn Du'r CSCS. Mae wedi'i dargedu at reolwyr/goruchwylwyr safle profiadol ac uchelgeisiol ac mae'n darparu'r wybodaeth a'r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i reoli prosiect adeiladwaith yn effeithiol a diogel o'r cynllunio hyd at y cwblhad.

Cyllid ar gael drwy Uwchsgilio@Waith yn amodol ar gymhwysedd.
Ar ôl cwblhau, bydd dysgwyr yn gymwys ar gyfer Cerdyn CSCS Person Cymwys Academaidd (AQP).

Beth fyddwch yn ei astudio?

Gall modiwlau gynnwys:

  • Cynllunio prosiect
  • Trefnu a chaffael adnoddau i brosiectau
  • Amcangyfrif a mesur gwaith
  • Rheoli is-gontractwyr
  • Monitro a rheoli prosiect
  • Iechyd a Diogelwch

Gofynion mynediad

Lleiafswm o gymhwyster Lefel 3 perthnasol neu brofiad digonol o'r diwydiant; cyfweliad ac asesiad

Addysgu ac Asesu

  • Asesiad ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig ac arholiadau

Goruchwylio Safleoedd - Prentisiaeth

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

15 Gorffennaf 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CPCC4P51
L4

Cymhwyster

CIOB Level 4 Certificate in Construction

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwyf wedi mwynhau bod o gwmpas Campws Canol y Ddinas, mae'n amgylchedd braf ac mae pawb yn cyd-dynnu'n dda. Uchafbwynt fy amser yn y coleg oedd gwneud ffrindiau newydd a'r amgylchedd gwahanol i'r ysgol. Gallwch ennill sgiliau newydd a gwneud pethau nad oeddech yn meddwl y gallech eu gwneud o'r blaen.

David Warner
Paentio ac Addurno Lefel 2

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CCTC,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE