CILEX Uned Cyfraith Tir (Dysgu o Bell)

L3 Lefel 3
Rhan Amser
7 Medi 2020 — 11 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol (CILEx) yn cynnig cymwysterau ar ffurf unedau ar Lefel 3, gan eich galluogi chi i gymhwyso fel Aelod Cysylltiol o CILEx a dilyniant i Ddiploma Uwch Proffesiynol Lefel 6. Gellir astudio bob uned yn unigol a'u hadeiladu i'r Dystysgrif Broffesiynol yn y Gyfraith ac Ymarfer neu'r Diploma Proffesiynol yn y Gyfraith ac Ymarfer.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Uned 4 - Mae Cyfraith Tir y cynnwys y testunau canlynol:


  • Tir fel "Eiddo"

  • Y Tir Ei Hun

  • Ystadau a Buddiannau yn y Tir

  • Perchen ar Dir gyda Rhywun Arall

  • Ennill Hawliau dros Dir Rhywun Arall

  • Tir Cofrestredig

  • Tir Anghofrestredig

Diogelu Cydberchnogaeth Buddiannau a Hawliau Priodasol

Ar hyn o bryd mae sesiynau academaidd yn rhedeg o fis Medi i fis Rhagfyr a mis Chwefror i fis Mai. Arholir yr uned hon drwy'r aseiniadau'n unig. Mae'r corff dyfarnu a Choleg Caerdydd a'r Fro yn hollol hyblyg ynghylch yr amser a gymerir i gwblhau'r cymhwyster. Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr sy'n astudio'n rhan-amser yn cwblhau'r Diploma mewn dwy flynedd.

Mae ein dull Dysgu o Bell yn galluogi myfyrwyr i elwa o wersi ar-lein sydd ar gael ar alw, yn ogystal â mynediad at gymorth tiwtor yn CAVC. Mae'r dull hwn yn cynnig profiad astudio gwirioneddol hyblyg.

Am ragor o wybodaeth ar unedau gwelerhttp://www.cilex.org.uk

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £230.00

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

11 Mehefin 2021

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCC3D07
L3

Cymhwyster

T5013525 ILEX Land Law

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE