Dysgu o Bell Cyfraith Contract CILEx

L3 Lefel 3
Rhan Amser
7 Medi 2020 — 11 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol (CILEx) yn cynnig cymwysterau ar ffurf unedau ar Lefel 3, gan eich galluogi chi i gymhwyso fel Aelod Cysylltiol o CILEx a dilyniant i Ddiploma Uwch Proffesiynol Lefel 6. Gellir astudio bob uned yn unigol a'u hadeiladu i'r Dystysgrif Broffesiynol yn y Gyfraith ac Ymarfer neu'r Diploma Proffesiynol yn y Gyfraith ac Ymarfer.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Uned 2 - Mae Cyfraith Contract y cynnwys y testunau canlynol:

  • Cysyniad y Cytundeb
  • Cytundebau
  • Gofynion Eraill wrth Ffurfio Cytundeb Dilys
  • Cynnwys Cytundeb
  • Camliwiad - Ffactor Annilysu
  • Rhyddhau Cytundebau
  • Unioni Tor-cytundeb

Ar hyn o bryd mae sesiynau academaidd yn rhedeg o fis Medi i fis Rhagfyr a mis Chwefror i fis Mai. Arholir yr uned hon drwy'r aseiniadau'n unig. Mae'r corff dyfarnu a Choleg Caerdydd a'r Fro yn hollol hyblyg ynghylch yr amser a gymerir i gwblhau'r cymhwyster. Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr sy'n astudio'n rhan-amser yn cwblhau'r Diploma mewn dwy flynedd.

Mae ein dull Dysgu o Bell yn galluogi myfyrwyr i elwa o wersi ar-lein sydd ar gael ar alw, yn ogystal â mynediad at gymorth tiwtor yn CAVC. Mae'r dull hwn yn cynnig profiad astudio gwirioneddol hyblyg.

Am ragor o wybodaeth ar unedau gwelerhttp://www.cilex.org.ukFfi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £230.00

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

11 Mehefin 2021

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCC3D08
L3

Cymhwyster

M5020554 Contract Law

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE