Gwobr CIEH Lefel 2 mewn Ymwybyddiaeth Alergenau

L2 Lefel 2
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Rhaid i bawb sy'n paratoi, gweini neu'n gwerthu bwyd mewn unrhyw fath o fusnes bwyd fod yn llwyr ymwybodol o'r bwydydd all achosi adwaith alergaidd ac yn gwybod pa ragofalon sydd angen eu gwneud i sicrhau nad yw cwsmeriaid yn bwyta bwyd maent yn ceisio'i osgoi.

Mae datblygu ymwybyddiaeth alergenau bwyd yn allweddol i gydymffurfio â Rheoliadau Gwybodaeth Bwyd 2014 ac i wella busnes. Rhaid i gwsmeriaid fod yn hyderus bod y wybodaeth a ddarperir yn llawn a chywir a bod y bwyd sy'n cael ei weini neu ei werthu yn ddiogel i'w fwyta.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae Dyfarniad Lefel 2 CIEH mewn Ymwybyddiaeth o Alergenau Bwyd wedi'i gynllunio i helpu gweithwyr sy'n trin bwyd i:

  • Deall effaith alergedd ac anoddefiad bwyd.
  • Adnabod a rheoli'r risgiau sy'n gysylltiedig ag alergenau bwyd.
  • Cymhwyso egwyddorion rheoli alergenau ymarferol i ddatblygu arferion da yn y gweithle.
  • Darparu gwybodaeth am alergenau, gyda hyder.

Mae'r asesiad trwy bapur arholiad amlddewis ffurfiol. Caiff y papurau arholiad eu hasesu gan y CIEH a chaiff ymgeiswyr eu hysbysu'n ysgrifenedig o'r canlyniad. Mae'r ymgeiswyr llwyddiannus yn cael Tystysgrif gan y CIEH.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSALLP01
L2

Cymhwyster

CIEH Level 2 Award in Allergen Awareness

![CIEH](/-/media/logos/qualification-logos/cieh-logo-300x248.ashx?h=248&w=300)

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE