Tystysgrif mewn Colur Cosmetig

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cwrs Tystysgrif Lefel mewn Colur Cosmetig yn gymhwyster harddwch sylfaenol, sy’n ddelfrydol ar gyfer yr unigolion hynny sy’n awyddus i ddilyn gyrfa yn y diwydiant harddwch. Bydd myfyrwyr yn astudio nifer o agweddau colur cosmetig gan gynnwys:

 • Siapio eiliau
 • Permio amrannau
 • Arlliwio amrannau ac eiliau
 • Amrannau ffug a cholur

Gan astudio yng nghyfleusterau rhagorol yn y coleg, gan gynnwys ein hystafelloedd triniaethau harddwch gyda chleientiaid sy’n talu, bydd myfyrwyr yn datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i symud ymlaen i’r llwybrau cynnydd o fewn y coleg, yn ogystal â chyflawni gyrfa lwyddiannus yn y sector. Mae’n rhaid i’r disgyblion fod yn barod i roi a derbyn pob triniaeth yn ystod sesiynau ymarferol y cwrs.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ar y cwrs yma byddwch yn astudio:

 • Theori
 • Iechyd a Diogelwch
 • Sesiynau ymarferol yn seiliedig ar yr agweddau uchod

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £56.00

Ffi Cwrs: £229.00

Gofynion mynediad

Cyfweliad

Amseroedd cwrs

18:00 - 21:00 Nos Fawrth

Addysgu ac Asesu

 • Aseiniadau, arholiadau ac asesiadau ymarferol

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwyf wedi mwynhau gwneud gwallt a harddwch ers pan oeddwn i'n ifanc iawn. Drwy gysylltiadau un o fy nhiwtoriaid, cefais swydd yn gweithio mewn sba. Mae'r sgiliau ymarferol yr wyf wedi'u hennill wrth astudio yn CAVC wedi bod yn anhygoel.

Kelsey Bounds
Wedi astudio cwrs Harddwch a Therapi Sba Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ