Gweinyddu Busnes

L4 Lefel 4
Rhan Amser
5 Tachwedd 2020 — 31 Mawrth 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r Ddiploma Lefel 4 hon mewn Gweinyddu Busnes ar gyfer dysgwyr sy'n gweithio, neu sydd eisiau gweithio mewn swyddi Gweinyddu Busnes megis: 

 • Rheolwr Swyddfa 
 • Rheolwr Rhaglen 
 • Cynorthwyydd Gweithredol                                                                            

Cynhelir y cwrs ar nos Iau o 5.30pm - 8.30pm drwy gydol y flwyddyn academaidd, yn cynnwys pedwar diwrnod llawn yn ystod y cwrs.    

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â:

 • Busnes
 • Systemau Gweinyddu
 • Cyfathrebu mewn busnes
 • Rheoli hunan-ddatblygu
 • Gwella perfformiad busnes
 • Rheoli gwasanaeth cwsmer 
 • Egwyddorion gweinyddu ar gyfer cynorthwyydd gweithredol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £195.00

Gofynion mynediad

Cymhwyster lefel 3 neu brofiad diwydiannol perthnasol.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

5 Tachwedd 2020

Dyddiad gorffen

31 Mawrth 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCC4P03
L4

Cymhwyster

Pearson BTEC Level 4 Diploma in Business

Mwy...

Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE