Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu

L2 Lefel 2
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 16 Gorffennaf 2021
Campws y Barri

Ynghylch y cwrs hwn

Eisiau dilyn gyrfa ym maes Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu, ond yn ansicr ynglŷn â pha faes i arbenigo ynddo? Mae'r cymhwyster cyflwyniadol un flwyddyn hwn yn rhoi blas i ddysgwyr o'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer pedwar gwahanol faes o beirianneg gwasanaethau adeiladu; plymwaith, gosodiadau trydanol, gwresogi ac awyru, a rheweiddio ac aerdymheru.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r cymhwyster hwn ar gyfer pobl sy'n ystyried dilyn gyrfa ym maes peirianneg gwasanaethau adeiladu, mewn naill ai plymwaith, gosodiadau trydanol, gwresogi ac awyru neu reweiddio ac aerdymheru.  Efallai eich bod yn ddysgwr ifanc mewn addysg llawn amser, neu'n oedolyn.

Wrth gwblhau'r cwrs hwn, byddwch yn datblygu sgiliau sylfaenol a gwybodaeth yn y meysydd canlynol:

 • Trydan
 • Plymwaith
 • Gwresogi ac awyru
 • Rheweiddio ac aerdymheru
 • Cyflwyniad i'r sector peirianneg gwasanaethau adeiladu
 • Ymwybyddiaeth amgylcheddol

Gofynion mynediad

4 TGAU Gradd A* - D i gynnwys Mathemateg A* i C.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

16 Gorffennaf 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

22 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

HPCR2F17
L2

Cymhwyster

EAL Level 2 Diploma in Access to Buildin

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ