Dŵr Poeth heb Dyllau Aer

L3 Lefel 3
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer peirianwyr gwaith plymwr a gwresogi sydd eisiau gosod Systemau Storio Dŵr Poeth Domestig, a bydd yn dangos eu cymhwysedd fel y gallant naill ai ymuno â Chynllun Personau Cymwys sy'n caniatáu hunanardystio gosodiadau, neu roi gwybod i'r adran Rheoli Adeiladaeth leol cyn dechrau ar waith. Rhaid i ymgeiswyr sy'n dymuno cwblhau'r cymhwyster hwn feddu ar gymhwyster crefft cydnabyddedig e.e. NVQ/SNVQ mewn Gwaith Plymwr a Gwresogi, neu Wresogi Domestig, a fydd yn cynnwys Rheoliadau Dŵr, NEU fod yn gweithio tuag at un NEU'n meddu ar dystiolaeth o flynyddoedd o brofiad yn y diwydiant gwaith plymwr a gwresogi ac yn meddu ar dystysgrif Rheoliadau Dŵr.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r cwrs hwn yn ymdrin â'r modiwlau canlynol:

 • Systemau gydag Awyrell a Heb Awyrell a'u hegwyddorion gweithredu
 • Dylunio a gosodiadau
 • Cynnal a Chadw
 • Cydymffurfio â Rheoliadau Adeiladu eraill

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hasesu drwy gyfuniad o arholiadau ymarferol a theori.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn tystysgrif sy'n ddilys am 5 mlynedd.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSUHW2P41
L3

Cymhwyster

Unvented Hot Water

![BPEC](/-/media/logos/qualification-logos/bpec_colour_logo.ashx)

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ