BPEC Effeithlonrwydd Ynni ar gyfer Peirianwyr Nwy a Phlymio

L3 Lefel 3
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cymhwyster Rhan L wedi'i ddylunio yn bennaf i blymwyr, peiriannwyr nwy a gosodwyr ynni adnewyddadwy sydd angen hunan-dystio eu gwaith trwy un o'r Cynlluniau Personau Cymwys (CPS). Mae'r cwrs yn ymdrin â gofynion Rhan L o'r Rheoliadau Adeiladu a bydd yn rhoi dealltwriaeth i chi o strwythurau, rheolyddion a chydrannau systemau yn ogystal â sicrhau diogelwch cwsmer a chydymffurfiaeth gyfreithiol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r cwrs hwn yn ymdrin â'r modiwlau canlynol:

 • Nodau ac amcanion y cwrs
 • Ystyriaethau effeithlonrwydd ynni
 • Yr amgylchedd
 • Buddion i gwsmeriaid
 • Effeithlonrwydd boeleri
 • SEDBUK
 • Arferion gorau CHESS
 • Boeleri cyfun
 • Ffosydd cerrig
 • Amcangyfrif maint gwresogyddion
 • Amcangyfrif maint boeleri
 • Digolledu tymheredd
 • Systemau comisiynu

Asesir y cymhwyster hwn drwy gyfrwng arholiad theori aml-ddewis.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSENE2P01
L3

Cymhwyster

BPEC Part L (Energy Efficiency)

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ