Corff a Phaent Cerbydau

L1 Lefel 1
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Yn gyffredinol, mae'r Cymhwyster hwn sy'n Gysylltiedig â Galwedigaeth (VRQ) wedi'i dargedu at ddysgwyr 16-19 oed, sydd â diddordeb brwd mewn dysgu am y gwahanol fathau o atgyweirio cerbyd ar ôl damwain a'r gwahanol rolau sydd ar gael yn y diwydiant modur manwerthol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys cyfuniad o unedau o:

 • Arferion Iechyd a Diogelwch
 • Sgiliau Sylfaen
 • Datblygiad Cymdeithasol Personol (PSD)
 • MET (Trim Mecanyddol Trydanol)
 • Corff
 • Ail-orffennu
 • Gwasanaeth Glanhau

Bydd gofyn i ddysgwyr ddewis unedau, sy'n benodol i'w anghenion, ar draws y grwpiau rhestredig i gyflawni'r Diploma hwn.

Mae'r llwybr Aml-Sgiliau ar gyfer Atgyweirio Cerbyd ar ôl Damwain yn caniatáu i ddysgwyr ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau ar draws amrywiaeth o feysydd arbenigol, i'w paratoi nhw at astudiaethau pellach i fynd i swydd y dymunant yn y dyfodol

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Byddai ymgeiswyr yn elwa o gyflawni 3 TGAU Gradd D-F. Fel arall, bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn seiliedig ar gyfweliad a sgan sgiliau boddhaol, a'u hawydd a'u hymrwymiad i gwblhau'r cwrs y maent yn dymuno ei astudio.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

MVCC1F01
L1

Cymhwyster

IMI Level 1 Diploma in Vehicle Accident Repair

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Fy hoff bethau am y Coleg yw’r offer rydym yn defnyddio - mae popeth o safon diwydiant. Rwyf wedi gwneud llawer o ffrindiau yn y Coleg, ac mae’r tiwtoriaid yn dda iawn.

Mohamed Tannin
Cyn-fyfyriwr Corff a Phaent Cerbydau - Lefel 1. Bellach yn astudio cwrs Atgyweirio Cerbydau Lefel 2
Gwaith Myfyrwyr

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Y Ganolfan Foduro, 
Campws Canol y Ddinas, 
Heol Dumballs, 
Caerdydd, 
CF10 5FE