Saernïaeth Mainc - Prentisiaeth

cwrs yn llawn
L3 Lefel 3
Rhan Amser
9 Medi 2019 — 17 Gorffennaf 2020
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cymhwyster NVQ Lefel 3 hwn mewn Saernïaeth Mainc wedi'i ddylunio i ddatblygu a chydnabod eich sgiliau, gwybodaeth a'ch cymhwysedd fel y gallwch weithio yn y diwydiant adeiladu neu fynd ymlaen i ddysgu ymhellach.

Bydd y dystysgrif dechnegol yn datblygu sgiliau sylfaenol eich crefft.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Tystysgrif dechnegol ac NVQ Lefel 3 mewn Saernïaeth Mainc. 

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddatblygu i gefnogi prentisiaid i gyflawni cymwysterau eu crefft. Mae'r dystysgrif dechnegol yn darparu gwybodaeth greiddiol am y grefft ac yn datblygu sgiliau llaw mewn amgylchedd gweithdy. Mae'r cymhwyster NVQ yn cefnogi'r dysgwr i ennill sgiliau yn y diwydiant, gan alluogi iddo feithrin sgiliau sylfaenol a throsglwyddadwy ymarferol gyda gwybodaeth greiddiol gysylltiedig mewn amgylchedd sy'n gysylltiedig â diwydiant.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Cwrs Rhan Amser : £0.00

Gofynion mynediad

Cyfweliad a Thystysgrif Lefel 2 mewn Gwaith Saer Mainc. Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio'n benodol ar gyfer prentisiaid sydd wedi'u noddi gan CAVCA. Mae angen i chi fod yn gyflogedig yn y diwydiant.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

9 Medi 2019

Dyddiad gorffen

17 Gorffennaf 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

10 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

WTCR3P43
L3

Cymhwyster

CSkills Awards L3 Dipl in Bench Joinery

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Cyn gynted ag yr oeddwn i'n gwybod bod llwybr cyswllt i ddod yma, roddwn yn teimlo'n gyffrous. Roedd y rhaglen cyswllt ysgolion yn cynnig cyfle imi weld sut beth fyddai astudio yma. Mae'r Coleg yn rhoi llawer o wybodaeth ichi ynghylch y rhesymau pam mae angen ichi gael eich NVQ, a chael prentisiaeth er mwyn sicrhau cyflogaeth amser llawn.

Jake Fuller
Prentis Gwaith Coed a Saernïaeth Mainc

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ