Trydan Cartref Sylfaenol - Blas

yn unig 2 o lefydd ar gael
L1 Lefel 1
Rhan Amser
30 Tachwedd 2020 — 22 Ionawr 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Bydd y cwrs hwn yn darparu gwybodaeth am egwyddorion systemau cyflenwad trydanol i adeiladau domestig gan drafod y chwe deilliant dysgu a restrir isod.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r deilliannau dysgu yn cynnwys y canlynol:

1. Gwybod beth yw rhannau'r system cyflenwad trydanol domestig i adeiladau.

2. Deall gofynion swyddogaethol elfennau'r system drydanol ddomestig.

3. Gwybod beth yw'r prif ffynonellau cyfeirio, gofynion statudol ac argymhellion ar gyfer cyflenwad trydanol.

4. Deall y cylchedau trydanol sylfaenol, syml a ddefnyddir mewn anheddle.

5. Adnabod amrywiaeth o gydrannau'r system cyflenwad trydanol.

6. Deall diogelwch trydanol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £30.00

Gofynion mynediad

Yn addas i ymgeiswyr sydd yn frwdfrydig ac eisiau llwyddo. Byddai ymgeiswyr yn elwa o fod wedi cwblhau’r cwrs blas Trydan Cartref Sylfaenol – ond nid yw hyn yn hanfodol. 

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

30 Tachwedd 2020

Dyddiad gorffen

22 Ionawr 2021

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

EECC1P01
L1

Cymhwyster

TH11CY002 Electrical Systems

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Trwy gydol fy nghyfnod yn CAVC fe ddefnyddiais amrywiaeth o offer, yn cynnwys; heyrn sodro, osgilosgopau a chyflenwadau pŵer. Rwy'n credu y bydd cyfuno’r sgiliau academaidd ac ymarferol yr wyf wedi eu caffael yn y coleg yn cyfuno fy sgiliau dylunio cynnyrch a thrydanol cyn mynd i'r brifysgol.

Daniel da Silva Gomez
astudiodd Peirianneg Drydanol ac Electronig Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

DB2,
Campws Canol y Ddinas,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE