Iaith Arwyddion Prydain

yn unig 3 o lefydd ar gael
L1 Lefel 1
Rhan Amser
5 Hydref 2020 — 10 Mai 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i ddylunio i addysgu dysgwyr i gyfathrebu â phobl Fyddar yn Iaith Arwyddion Prydain ar ystod o bynciau sy'n cynnwys defnydd syml, bob dydd o iaith.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Byddwch yn ennill sgiliau sylfaenol ac yn magu hyder wrth gynhyrchu a derbyn Iaith Arwyddion Prydain.

Mae'r fanyleb wedi'i dylunio gan ddefnyddio Safonau Iaith Galwedigaethol y DU 2010 ar Lefel 1.

Bydd unedau ar y cwrs hwn yn cynnwys:

 • BSL 101 - Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain
 • BSL 102 - Iaith Arwyddion Prydain Sgyrsiol
 • BSL 103 - Cyfathrebu yn Iaith Arwyddion Prydain ynghylch Bywyd Bob Dydd

Erbyn diwedd y cwrs, bydd dysgwyr yn gallu:

 • Deall a defnyddio ystod gyfyngedig o eiriau a brawddegau syml yn Iaith Arwyddion Prydain.
 • Cymryd rhan mewn sgyrsiau syml, bob dydd yn Iaith Arwyddion Prydain
 • Rhoi a dilyn cyfarwyddiadau syml yn Iaith Arwyddion Prydain
 • Rhoi a dilyn datganiadau neu ddisgrifiadau syml, cyfarwydd yn Iaith Arwyddion Prydain

Defnyddir ystod o ddulliau addysgu gan gynnwys cyflwyniadau a gwaith grŵp rhyngweithiol.  Mae'r asesiadau yn rhai ymarferol drwy sgyrsiau ag athro, bydd rhai ohonynt yn cael eu recordio drwy fideo i'w hasesu'n allanol.

Gofynion mynediad

Mae safonau Cymhwysedd Iaith Arwyddion Prydain (BSL) yn cynnwys gofynion i ymgeiswyr allu gweld yn ddigonol, meddu ar ddeheurwydd â llaw, a gallu symud y wyneb a'r corff i gynhyrchu a derbyn BSL.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

5 Hydref 2020

Dyddiad gorffen

10 Mai 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CRCC1P01
L1

Cymhwyster

Signature Level 1 Award in British Sign

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE