Weldio Cerbydau Modur (Gyda'r nos)

L2 Lefel 2
Rhan Amser
24 Chwefror 2020 — 3 Ebrill 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at ymgeiswyr sydd ynghlwm â'r diwydiant cerbydau modur sy'n dymuno gwella eu sgiliau a'u gwybodaeth weldio ar MIG/MAG. Bydd yn mynd i'r afael â nifer o dasgau, a fydd yn cynnwys amrywiaeth o uniadau wedi'u weldio. Gwneir y rhain mewn nifer o ystumiau gwahanol. Wedi iddynt gwblhau'r cwrs, bydd yr ymgeiswyr yn gallu gwneud ymarferion weldio sylfaenol i safon lefel 2.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Corff dyfarnu'r cymhwyster uned fydd Sefydliad y Diwydiant Moduro. Bydd yn mynd i'r afael ag agweddau sylfaenol weldio MIG/MAG, i gynnwys gosod a defnyddio offer weldio a gwneud amrywiaeth o uniadau weldio. Bydd sesiynau ymarferol ac yn y dosbarth, yn ymdrin â gwybodaeth greiddiol, ac yna asesiad ar-lein ar ddiwedd y cwrs. Bydd hyn yn cynnwys cwestiynau amlddewis.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £100.00

Gofynion mynediad

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried ar sail cyfweliad ynghyd â dymuniad ac ymrwymiad boddhaol i gwblhau’r cwrs y maent eisiau ei astudio.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

24 Chwefror 2020

Dyddiad gorffen

3 Ebrill 2020

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

MVCC1P01
L2

Cymhwyster

T/601/5432 BP19K Knowledge of Vehicle Bo

Mwy...

Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Y Ganolfan Foduro, 
Campws Canol y Ddinas, 
Heol Dumballs, 
Caerdydd, 
CF10 5FE