Trin Oeryddion Cerbydau Modur

yn unig 2 o lefydd ar gael
L3 Lefel 3
Rhan Amser
9 Mawrth 2020 — 10 Mawrth 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cwrs byr hwn yn galluogi ymgeiswyr llwyddiannus i weithio'n gyfreithiol ar systemau aerdymheru cerbydau, ac yn cynnwys y gweithdrefnau dros wagio a chynyddu gwasgedd mewn systemau aerdymheru. Mae'r llwybrau asesu ATA ar gyfer unigolion sydd â phrofiad o weithio gyda systemau aerdymheru neu'r rheiny sydd â chymhwyster cydnabyddedig a phrofiad diwydiannol ôl gymhwyster o'r lefel isaf. 

Mae'r cymhwyster hwn yn bodloni'r Rheoliad Comisiwn Aerdymheru Symudol (MAC) EC842/2006 a'r Ychwanegiad diweddaraf i Reoliad Comisiwn EC 307/2008.

Cysylltwch â thiwtor y cwrs, os ydych angen unrhyw wybodaeth bellach - 02920 406505.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cwrs yn rhedeg dros 2 ddiwrnod. Bydd y diwrnod cyntaf yn cwmpasu'r theori y tu ôl i'r system aerdymheru mewn cerbyd, gyda dull theori ac ymarferol.

Bydd yr ail ddiwrnod yn cynnwys asesiad theori ar-lein ac yna asesiad ymarferol. Gan ddangos bod y dysgwr yn gallu tynnu system aerdymheru o gerbyd a'i gwneud yn ddiogel i weithio arni, ac yna cwblhau'r broses ail-lenwi gan gydymffurfio ag unrhyw fesurau diogelwch sy'n ofynnol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £64.00

Ffi Cwrs: £311.00

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
  • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
  • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
  • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
  • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.

Gofynion mynediad

Bydd angen i ymgeiswyr fod â phrofiad perthnasol yn y diwydiant modur. Argymhellir 4 blynedd.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

9 Mawrth 2020

Dyddiad gorffen

10 Mawrth 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

MVCC3P07
L3

Cymhwyster

Award in Automotive Refrigerant Handling (EC8422006) (QCF)

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Y Ganolfan Foduro, 
Campws Canol y Ddinas, 
Heol Dumballs, 
Caerdydd, 
CF10 5FE