Trydan Cerbydau

L2 Lefel 2
Rhan Amser
21 Medi 2020 — 4 Mehefin 2021
Campws Dwyrain Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i ddylunio i roi i chi dealltwriaeth o dechnegau atgyweirio technoleg fodurol ar gyfer ystod o systemau trydanol. Byddwch yn datblygu gwybodaeth am systemau trydanol cerbydau ar lefel ganolradd. Bydd y cymhwyster hwn yn rhoi i chi'r sgiliau ar gyfer dod o hyd i ddiffygion modurol sylfaenol ar ystod o systemau cerbydau.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Bydd ymgeiswyr yn astudio ystod o unedau IMI Lefel 1 a Lefel 2.

Gofynion mynediad

Byddai 3 TGAU Gradd A* - D yn cynnwys Mathemateg neu gyfwerth yn ddymunol, ond bydd profiad yn cael ei ystyried.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

21 Medi 2020

Dyddiad gorffen

4 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Dwyrain Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

MVEH2P52
L2

Cymhwyster

Skills in Locating and Correcting Simple

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Rydw i wedi bod â diddordeb mewn ceir erioed ac roeddwn i’n gwybod ei fod yn rhywbeth y byddwn i eisiau ei wneud. O oedran ifanc, roeddwn i eisiau gweithio mewn gweithdy trwsio ac mae’r brentisiaeth yma’n fy helpu i i wneud hynny – rydw i hefyd yn mwynhau fy amser yn y Coleg.

William Davies
Prentis

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Dwyrain Caerdydd
Campws Dwyrain Caerdydd

Heol Trowbridge, 
Caerdydd, 
CF3 1XZ