ATA Uwch-dechnegydd Paneli

L3 Lefel 3
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Dylai'r Uwch Dechnegydd fod yn gweithio yn y sector atgyweirio cerbydau ar ôl damwain y diwydiant a dylai fod ganddo/ganddi o leiaf tair blynedd o brofiad i sicrhau ei f/bod yn gyfarwydd â'r sgiliau, gwybodaeth a'r technegau sydd eu hangen i atgyweirio a disodli cydrannau corff cerbydau, gan gynnwys dychwelyd y cerbyd i gyd-fynd â manyleb y gweithgynhyrchydd a chywiro diffygion yng nghragen y corff.

RHAID i ymgeiswyr sy'n dymuno cael eu hasesu naill ai ar lefel Technegydd Panel neu Uwch Dechnegydd Panel gael Tystysgrif Modiwl Canlyniad wedi'i Asesu presennol mewn weldio ar gyfer AOM - 009 (BS1140 and BS4872).

Cysylltwch â thiwtor y cwrs, os ydych angen unrhyw wybodaeth bellach - 02920 406505.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ar y lefel hon mae'n ofynnol i'r ymgeisydd gyflawni'r modiwlau canlynol:

  • MET - Cymhleth
  • Panel wedi weldio / Rhan MIG Presyddu / Bond / Rhybedu

Gofynion mynediad

Mae'n hanfodol bod darpar ymgeiswyr yn meddu ar dystysgrif weldio Aom 009, ac ni chaniateir unrhyw gymhwyster cyfwerth ar gyfer y cymhwyster hwn. Dylech fod yn Uwch Technegydd yn y Sector Atgyweirio Damweiniau yn y diwydiant ac mae gennych o leiaf dair blynedd o brofiad o'r sgiliau, yr wybodaeth a'r technegau sydd eu hangen.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

24 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

MVCC4P04
L3

Cymhwyster

IMIAAOMPAI312 ATA Senior Paint Lev

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwy'n gwybod o astudio yn y Coleg a rhoi'r sgiliau rwyf wedi'u dysgu ar waith yn fy swydd, fy mod i'n gwella bob dydd. Rwyf hyd yn oed yn mynd i gystadlu yng nghystadleuaeth paentio cyrff cerbydau modur World Skills.

Cory Maher
Prentis Ail-orffen Cerbydau Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Y Ganolfan Foduro, 
Campws Canol y Ddinas, 
Heol Dumballs, 
Caerdydd, 
CF10 5FE