Ail-achrediad ATA MET

L3 Lefel 3
Rhan Amser
31 Awst 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r llwybr Achrediad IMI MET wedi'i dargedu at dechnegwyr y mae eu swydd yn cynnwys atgyweirio cerbydau sydd, yn nodweddiadol, wedi bod mewn damwain neu ddigwyddiadau cyffelyb. Dylai'r technegydd fod yn gweithio yn y sector atgyweirio damweiniau'r diwydiant ac yn ddelfrydol meddu ar o leiaf tair blynedd o brofiad i sicrhau ei b/fod yn gyfarwydd â'r sgiliau, y wybodaeth a'r technegau sydd eu hangen i newid cydrannau amrywiol, gan gynnwys dychwelyd systemau cerbydau i fanylebau'r gwneuthurwr a chanfod namau yn y system.

Cysylltwch â thiwtor y cwrs, os ydych angen unrhyw wybodaeth bellach - 02920 406505.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Asesiad Llawn:

 • Aliniad Panel Cosmetig
 • Cydrannau Systemau Oeri
 • SRS - Offer Sganio
 • MET - Cymhleth
 • Agwedd Drydanol ar Gerbydau - Canfod Namau Cymhleth
 • Hongiad Cerbydau
 • Aliniad Pedair Olwyn - Dychwelyd i'r Fanyleb
 • Aliniad Pedair Olwyn - Dehongli Data

Ailasesiad:

 • SRS - Offer Sganio
 • Agwedd Drydanol ar Gerbydau - Canfod Namau Sylfaenol
 • MET - Tynnu/amnewid/ailosod

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £600.00

Gofynion mynediad

Bydd angen i ymgeiswyr fod ag achrediad ATA MET dilys. 

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

12 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

MVCC4P16
L3

Cymhwyster

IIMIAAOMMET312ATA MET Level 3

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwy'n gwybod o astudio yn y Coleg a rhoi'r sgiliau rwyf wedi'u dysgu ar waith yn fy swydd, fy mod i'n gwella bob dydd. Rwyf hyd yn oed yn mynd i gystadlu yng nghystadleuaeth paentio cyrff cerbydau modur World Skills.

Cory Maher
Prentis Ail-orffen Cerbydau Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Y Ganolfan Foduro, 
Campws Canol y Ddinas, 
Heol Dumballs, 
Caerdydd, 
CF10 5FE