Achrediad Technegydd Cerbydau Modur (ATA) a Thechnegydd Mecanyddol, Trydanol a Trim (MET)

yn unig 1 o lefydd ar gael
L3 Lefel 3
Rhan Amser
9 Mawrth 2020 — 11 Mawrth 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynglŷn â'r cwrs

Dylai'r technegydd fod yn gweithio yn y sector atgyweirio cerbydau ar ôl damwain y diwydiant ac yn ddelfrydol dylent fod â thair blynedd o brofiad i sicrhau eu bod yn gyfarwydd â'r sgiliau, gwybodaeth a'r technegau sydd eu hangen i ddisodli cydrannau amrywiol, gan gynnwys dychwelyd systemau'r cerbyd i fanyleb y gweithgynhyrchydd ac adnabod diffygion y system.

Cysylltwch â thiwtor y cwrs, os ydych angen unrhyw wybodaeth bellach - 02920 406505.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Y modiwlau a ymdrinnir â hwy yn y cwrs ATA MET yw:

 • Cyfliniad Panelau Cosmetig
 • Cydrannau Systemau Oeri
 • SRS - Cyfarpar Sgan
 • MET - Cymhleth
 • Cerbydau Trydanol - Canfod Diffygion Cymhleth
 • Hongiad Cerbyd
 • Cyfliniad Pedwar Olwyn - Dychwelyd i'r fanyleb
 • Cyfliniad Pedwar Olwyn - Dehongli Data

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £950.00

Gofynion mynediad

Dylech fod yn gweithio fel Technegydd ATA yn y Sector Atgyweirio ar ôl Damweiniau yn y diwydiant a bod ag o leiaf tair blynedd o brofiad gyda'r sgiliau, y wybodaeth a'r technegau gofynnol.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

9 Mawrth 2020

Dyddiad gorffen

11 Mawrth 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

18 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

MVCC4P06
L3

Cymhwyster

IIMIAAOMMET312ATA MET Level 3

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwy'n gwybod o astudio yn y Coleg a rhoi'r sgiliau rwyf wedi'u dysgu ar waith yn fy swydd, fy mod i'n gwella bob dydd. Rwyf hyd yn oed yn mynd i gystadlu yng nghystadleuaeth paentio cyrff cerbydau modur World Skills.

Cory Maher
Prentis Ail-orffen Cerbydau Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Y Ganolfan Foduro, 
Campws Canol y Ddinas, 
Heol Dumballs, 
Caerdydd, 
CF10 5FE