Cyflwyniad i'r Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes.

L2 Lefel 2
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Bydd y cwrs cyfryngau cymdeithasol hwn yn rhoi'r holl offer a sgiliau sydd eu hangen arnoch er mwyn adeiladu ar eich gwybodaeth gyfryngau cymdeithasol a chreu strategaeth fwy datblygedig. Byddwch chi'n dysgu sut i ddatblygu'ch cynnwys a sicrhau canlyniadau llwyddiannus ar amrywiaeth o lwyfannau.
Byddwch chi'n dysgu deall eich cynulleidfa a sut i nodi'n union o ble maen nhw'n dod. Trwy wneud hyn byddwch yn ennill gwell dealltwriaeth ar eich ROI o'r cyfryngau cymdeithasol.

Ffi'r cwrs: £125

Beth fyddwch yn ei astudio?

Yn ystod y gweithdy byddwch yn:

  • Gwella'ch strategaeth ar gyfer Cyfryngau
  • Cymdeithasol.
  • Blogio a Vlogio.
  • Llwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol.
  • Monitro, Mesur a Dadansoddi.
  • Enw a Rheoli Risg.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSSMB2P01
L2

Cymhwyster

An Introduction to Social Media for Business

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE