Cyflwyniad i'r Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes.

L2 Lefel 2
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Bydd y gweithdy undydd hwn yn eich cyflwyno chi i Gyfryngau Cymdeithasol, a'ch helpu chi i ddysgu sut gall cyfryngau cymdeithasol fod yn rhan annatod o farchnata a chyfathrebiadau allanol eich busnes/sefydliad. Bydd y cwrs yn archwilio pa sianelau cyfryngau cymdeithasol sydd orau ar gyfer eich busnes/sefydliad. Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio a'i gyflwyno gan arbenigwyr marchnata cyfryngau cymdeithasol sy'n gweithio gyda'r coleg i ddod â'r syniadau diweddaraf atoch chi a'ch galluogi chi i ddiogelu grym cyfryngau cymdeithasol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Yn ystod y gweithdy byddwch yn:

  • Adolygu'r sianelau a'r offer cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd sy'n cael eu defnyddio ar hyn o bryd.
  • Sefydlu eich rhesymau dros ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol
  • Ennill dealltwriaeth dda o'r sianelau cywir i'w defnyddio ar gyfer eich marchnata ac ymgysylltiad cyfryngau cymdeithasol
  • Cael cipolwg ar ddefnydd effeithiol o frandiau a sefydliadau cyfryngau cymdeithasol
  • Canfod sut i greu cynnwys ymgysylltiol ar gyfer cyfryngau cymdeithasol
  • Dysgu sut i wella'r amser yr ydych chi'n ei dreulio ar-lein
  • Canfod sut i fesur a gwerthuso eich gweithgaredd cyfryngau cymdeithasol
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSSMB2P01
L2

Cymhwyster

An Introduction to Social Media for Business

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE